Welkom bij Stichting Felissana

Katten kunnen lijden aan erfelijke ziekten. Ziekten dus, die mede als oorzaak hebben de erfelijke aanleg van de kat. Het voordeel van raskatten is dat de afstamming wordt geregistreerd en dat het daardoor mogelijk wordt te ontdekken dat bepaalde ziekten een erfelijke component hebben. Het nadeel van raskatten is dat ze ook een wat grotere kans hebben daadwerkelijk zo’n zwakke schakel in hun genetisch materiaal te hebben.

Erfelijkheidsproblemen bij katten

Door de toegenomen kennis ontstaat ook meer belangstelling voor het risico van erfelijke problemen. Natuurlijk heeft niemand de bedoeling erfelijk belaste dieren te fokken. Toch kan het ons allemaal overkomen. De Stichting Felissana is onder andere opgericht als meldpunt voor deze vervelende ervaringen. Mits vergezeld van een veterinair rapport en, indien van toepassing, een kopie van de stamboom van de kat worden ziektegevallen geregistreerd.

Ook zogenaamde “negatieve” testen (waarbij niets is gebleken van enige afwijking) en aangeboren afwijkingen worden geregistreerd. Het doel van deze registratie is onderzoek naar mogelijke erfelijke oorzaken te stimuleren en kennis uit te dragen. Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk gehanteerd. Alleen indien een eigenaar/fokker van een dier met een bepaalde afwijking er nadrukkelijk toestemming voor geeft, kunnen gegevens openbaar worden gemaakt.

Stichting Felissana: voor en door kattenliefhebbers

Aangeboren afwijkingen

De Stichting roept alle kattenliefhebbers op gegevens met betrekking tot mogelijke erfelijke en aangeboren afwijkingen aan haar door te geven. De Stichting heeft op haar website een aantal formulieren staan die u hiertoe kunt gebruiken. Er zijn specifieke testformulieren voor echografisch hartonderzoek, echografisch nieronderzoek, oogafwijkingen, patella luxatie en heupdysplasie. Daarnaast is er een algemeen formulier beschikbaar waarmee alle andere mogelijke erfelijke en aangeboren afwijkingen kunnen worden gemeld. Hieronder vallen ook de uitslagen van sectierapporten die eveneens van groot belang zijn.

Mocht uw kat komen te overlijden, laat u dan, in het belang van andere katten, een sectie verrichten. Dit kan een cosmetische sectie zijn, zodat u in ieder geval uw geliefde huisdier weer netjes terugkrijgt. De kosten voor deze sectie zijn echt niet hoog. Meer weten over producten en diensten die van pas kunnen komen bij erfelijkheidsproblemen van uw huisdier? Bekijk dan onze blogsectie.