Medische administratie

Op alle formulieren kunt u aangeven of u ermee akkoord gaat dat de uitslag op de website van de Stichting wordt gepubliceerd. U geeft daarbij apart aan toestemming te verlenen voor het publiceren van negatieve en positieve uitslagen. Door het inzenden van een uitslag geeft u wel automatisch toestemming dat de Stichting de gegevens voor specialistisch onderzoek mag gebruiken.

De Stichting heeft altijd al vele meldingen van mogelijke erfelijke en aangeboren afwijkingen mogen ontvangen, maar kon deze voorheen enkel voor specialistisch onderzoek gebruiken. De Stichting hoopt dat zij door middel van het publiceren van uitslagen op haar website nog meer kattenliefhebbers kan motiveren uitslagen in te zenden en met deze informatie zowel kattenliefhebbers kan informeren als nog meer gegevens ten behoeve van specialistisch onderzoek kan verstrekken.

De Stichting zal binnenkort starten met het publiceren van binnengekomen uitslagen, waarvoor op de betreffende formulieren uitdrukkelijk toestemming tot publiceren kon worden gegeven. Dit zijn er helaas niet erg veel. Daarom vragen wij u indien de uitslagen van uw katten niet gepubliceerd zijn deze alsnog in te zenden, mits vergezeld van één van de formulieren waarop daartoe toestemming kan worden verleend en een kopie van de stamboom.

Helaas komt het nog steeds voor dat eigenaren hun katten laten onderzoeken op erfelijke afwijkingen en daarbij nalaten de identiteit van hun dieren te laten vastleggen. Het vaststaan van de identiteit van een kat die wordt getest op een erfelijke aandoening is zeer belangrijk omdat het resultaat daarmee met recht kan worden opgenomen in een registratie waaruit de fokkers en onderzoekers hun informatie kunnen halen. Op deze wijze krijgt het onderzoeksgegeven van dat ene dier waarde voor het fokkerijbeleid van het hele ras. Felissana accepteert daarom ook alleen testgegevens van katten waarvan de identiteit door middel van een identificatie chip vaststaat.

Alle begin is moeilijk en gaat met problemen gepaard. Binnen een half jaar hopen we u op deze plek de (test)gegevens via een database te kunnen leveren, maar op dit moment bleek deze helaas niet optimaal te functioneren, waardoor we u enkel statische gegevens kunnen bieden. De gegevens zijn dezelfde als in de beoogde database, echter zonder de zoekmogelijkheden die een database biedt.