ENQUÊTE

De belangrijkste uitkomsten van de enquête over welke testresultaten men op de website van de Stichting Felissana gepubliceerd zou willen zien, melden wij onderstaand.
Op de vraag welke testresultaten er zichtbaar dienen te zijn, antwoordde 94% van de inzenders dat zowel positieve als negatieve testuitslagen openbaar gemaakt zouden mogen worden.
De inzenders gaven aan dat de volgende gegevens van de kat weergegeven zouden mogen worden:

– volledige stamboomnaam (98%)
– stamboekregistratienummer (66%)
– chipidentificatienummer (36%)
– geboortedatum (95%)
– ras (100%)
– geslacht (91%)
– kleur (63%)
– volledige stamboomnamen ouders (86%)

Van de inzenders vindt 54% vermelding van de naam van de eigenaar belangrijk voor publicatie, de adresgegevens vindt
slechts een kwart belangrijk.
Overigens kan 48% van de respondenten er zich in vinden als er geen gegevens van de eigenaar worden verstrekt.
Verder meent 59% dat de naam van de fokker vermeld dient te worden.

Een kwart wil ook adresgegevens van de cattery zien. Daarentegen vindt 37% dat er in het geheel geen gegevens over de fokker dienen te worden verstrekt.

Meerdere inzenders hebben gemeld dat zij naam van de testend dierenarts/specialist en testdatum vermeld wilden zien.
Aangezien de Stichting Felissana dit altijd als uitgangspunt voor publicatie heeft gezien, was deze vraag niet in de enquête meegenomen.