Over ons

Stichting Felissana:

 • Is opgericht op december 1993 en stelt zich de gezonde kat ten doel, onder andere door het bestrijden van erfelijke en aangeboren afwijkingen bij katten en het verstrekken van informatie.
 • Is volledig onafhankelijk.
 • Kan bestaan door jaarlijkse bijdragen van donateurs en giften. Elke gift wordt voor 100% gebruikt ten behoeve van katten.
 • Maakt fondsen vrij om onderzoek te laten doen.
 • Organiseert jaarlijks een symposium om kattenliefhebbers en dierenartsen te informeren.
 • Geeft twee maal per jaar een Nieuwsbrief uit.
 • Heeft voorlichtingsfolders met informatie over verschillende afwijkingen.
 • Heeft meerdere werkgroepen die zich met diverse afwijkingen bezighouden.
 • Bestaat geheel uit vrijwilligers. Bestuur en medewerkers krijgen geen enkele vergoeding voor hun werk.
 • Werpt zich op als meldpunt voor erfelijke en aangeboren afwijkingen bij katten, zodat fokkers alvorens te fokken informatie kunnen vragen over bepaalde afwijkingen.
 • Verzamelt informatie van medestanders over de gehele wereld.

Kattenliefhebbers, fokkers van raskatten en dierenartsen hebben er baat bij donateur te worden. Onderzoek en informatie is in het belang van alle katten, niet alleen raskatten